Stratejik ve Taktik Doğruluk

Güvenlik, insanlık için temel bir ihtiyaçtır. Her insan ve her organizasyon kendi yaşamında güvende olmak ister. Böylece barış içinde yaşama arzusu doğar. Sonuç olarak, insanlığın varlığının başlaması güvenlik prensiplerini başlattı.

İnsanlık, başlangıçtan günümüze, tarih boyunca güvenlik konusunda yeni prensipler geliştirdi ve bu süreç halen devam ediyor. Böylece her zaman ve her yerde zaman, coğrafya, demografiyi kullanan strateji ve taktik olarak yeni güvenlik prensipleri doğdu.

Biz STA (stratejik ve taktiksel doğruluk) 1071 Güvenlik olarak, güvenlik konusunda ihtiyaçları belirliyor ve yeni anlayışlar uyguluyoruz. Tüm güvenlik ihtiyaçlarının belirlenmesi, yeni çözümler üretme, analiz etme ve ihtiyaçlara göre güvenlik için yeni yollar oluşturma ve geliştirme yollarını belirler. Biz bunu akademik mükemmelliği olan seçkin kişilerle sağlıyoruz.

Güvenlik analizlerimiz ve çözümlerimiz strateji ve güvenlik bilimlerini, güvenlik mühendisliğini, her zaman ve her yerde barış için prensiplerimiz haline getirmiştir.