STA 1071 ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ’NDE AŞI/PCR TESTİ/COVID-19 RİSKLERİ VE TEDBİRLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 02/09/2021 tarihinde 81 İl Valiliğine gönderilen genel yazı ile birlikte işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testinin ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesinin, iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü olduklarının hatırlatıldığı bir genel yazı gönderilmiştir.

Söz konusu genel yazı ile işverenlerin aşı olmayan veya PCR testi yaptırmayan çalışanlara yönelik alabilecekleri önlemler ve yükümlülükleri belirtilmiştir. İşverenlere işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine karşı çalışanları koruyucu önlemleri almaları gereği hatırlatılmıştır.

Bu kapsamda STA 1071 Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri tarafından planlanmış olan eğitimde , Covid-19 aşısı tamamlanmamış (bilimsel olarak bağışıklık sürecinde olanlar hariç) işçilerin, işyerinde karşılaşabilecekleri söz konusu risk ve tedbirlerin ne olduğu konusunda İSG uzmanları tarafından hem yazılı hem de sözlü olarak bilgilendirilme yapılmıştır.